APEC 2017: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng về y tế, thương mại

Ngày 21-8, tiếp tục ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ 3 (SOM3) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan, đã có 12 hoạt động của các Nhóm, Tiểu ban.