TP.HCM đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua

Tại phiên khai mạc HĐND TP.HCM khóa VII kỳ họp lần thứ 20 ngày 8/12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách nhà nước năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của TP.HCM

Tại buổi khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, tại kỳ họp lần này HĐND TP.HCM sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM, 2 Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên UBND TP.HCM, gồm: Chánh văn phòng UBND TP.HCM; Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Công an TP.HCM.

Kỳ họp lần này cũng xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2015; tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề y tế, giáo dục, giao thông vận tải, đất đai, môi trường…

Tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách nhà nước năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của TP.HCM. Năm 2015, kinh tế-xã hội của TP.HCM đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua, năng lực cạnh tranh được cải thiện, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP.HCM cả năm 2015 ước đạt 961.960 tỷ đồng (tăng 9,8% so với năm 2014, mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa của thành phố cả năm 2015 đạt khoảng 683.059 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2014; tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố năm 2015 (không tính giá trị dầu thô) đạt gần 27 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2014; kim nhập khẩu cả năm đạt 32,77 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách năm 2015 ước đạt là 267.955 tỷ đồng, đạt 100,82% dự toán, tăng 18,87% so với cùng kì năm 2015.

Với đà phát triển của năm 2015, TP.HCM đề ra mục tiêu phát triển trong năm 2016, bao gồm 12 chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8%, tỷ trọng đóng góp các yếu tố năng suất tổng hợp vào GRDP đạt 35% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% trở lên; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 75%...

Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua một số tờ trình, như: tạm dừng thu phí xe máy kể từ ngày 1-1-2016; Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Mức thu lệ phí cấp phép xây dựng; Biên chế làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính…

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng: HĐND Thành phố không chỉ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2015 mà phải nhìn lại cả nhiệm kỳ; đồng thời, căn cứ nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và yêu cầu của thực tiễn để xem xét các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2016 và có tính đến các năm tiếp theo đúng thẩm quyền. Cùng cả hệ thống chính trị của thành phố đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngay từ năm đầu tiên thực hiện”.

Kỳ họp lần thứ 20 dự kiến diễn ra đến hết ngày 11-12-2015.

Thu Dịu
Nguồn: http://www.baohaiquan.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.