Chủ động đối phó với thách thức về an ninh quốc gia: Nhìn từ góc độ hợp tác chính trị - an ninh ASEAN

Quá trình hình thành Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN vừa mang lại những thời cơ hết sức thuận lợi, nhưng đồng thời cũng đưa đến không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động ứng phó để bảo đảm các lợi ích quốc gia.

Tạo dựng môi trường hòa bình và an ninh cho khu vực

Cộng đồng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (ASEAN Political - Security Community - APSC) được xây dựng với mục tiêu tạo dựng một môi trường hòa bình và an ninh cho sự phát triển ở khu vực, tăng cường gắn kết giữa các nước thành viên ASEAN. Hơn 10 năm qua, các quốc gia Đông Nam Á đã có những bước đi chủ động, tích cực, góp phần quan trọng hình thành Cộng đồng ASEAN nói chung, Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN nói riêng. Ban đầu, APSC có tên là Cộng đồng An ninh ASEAN, được đưa ra vào năm 1994 nhằm tạo nên một sự cân bằng giữa các hợp tác chính trị và kinh tế của ASEAN. Sau khi Hiến chương ASEAN (2007) ra đời thì Cộng đồng An ninh ASEAN đã chính thức được đổi tên thành Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN để phản ánh đúng tính chất của trụ cột này là hợp tác chính trị - an ninh trong khối ASEAN. Để tiến tới hình thành APSC, các nước thành viên đã xây dựng một kế hoạch tổng thể, xác định 157 hoạt động hợp tác cụ thể, trong đó tập trung vào 14 lĩnh vực ưu tiên (1). 

Theo quy định của Hiến chương ASEAN, bộ máy tổ chức của APSC bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM); Ủy ban về Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ); Hội nghị Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN (ADMM); Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN (ALAWMM); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC); Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) cùng với một loạt cơ quan, cơ chế đáng chú ý, như Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR, tháng 10-2009); Viện Hòa bình và hòa giải ASEAN (AIPR, tháng 11-2012); Diễn đàn Biển ASEAN (AMF, tháng 11-2010);...

Với phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm” trong tham gia hợp tác ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN nói chung và mục tiêu hiện thực hóa Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN nói riêng. Từ đó đến nay, ta đã tham gia đầy đủ và sâu rộng vào tất cả các chương trình, kế hoạch hành động cũng như các hoạt động khác của APSC, qua đó đã có những đóng góp quan trọng cho sự hình thành và phát triển của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. 

Đan xen thuận lợi và khó khăn 

Thời gian tới, APSC chính thức đi vào hoạt động trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp. Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp. Cộng đồng ASEAN tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài (2). Sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động của APSC sẽ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng đưa đến những thách thức không hề nhỏ, tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia của nước ta. 

Về mặt thuận lợi, sự ra đời của APSC sẽ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện lý luận về hợp tác quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh của Việt Nam, đặc biệt là những nhận thức về an ninh toàn diện (bao gồm cả các mối đe dọa quân sự, phi quân sự, an ninh truyền thống và phi truyền thống). APSC cũng sẽ là trụ cột cho phép Việt Nam tham gia thảo luận, thống nhất xây dựng các cơ chế và công cụ sẵn có của ASEAN về hợp tác trên lĩnh vực chính trị - an ninh, xây dựng và chia sẻ những chuẩn mực ứng xử chung, như Tuyên bố về Khu vực hòa bình, tự do và trung lập (ZOPFAN), Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Diễn đàn Hợp tác an ninh Thái Bình Dương (ARF), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC),... Đây chính là cơ sở quan trọng để Việt Nam hoàn thiện nhận thức, quan điểm về đối tác, đối tượng trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

APSC còn tạo ra nền tảng và khuôn khổ vững chắc thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, sự đoàn kết thống nhất giữa các nước thành viên. Do vậy, nước ta có điều kiện thuận lợi để nâng tầm, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện với các nước thành viên cũng như với các đối tác ngoài ASEAN, nhất là với các nước lớn (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu,...). Qua đó, sẽ giúp nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong việc xử lý các thách thức chính trị - an ninh ở khu vực. Việt Nam cũng sẽ có nhiều cơ hội để tranh thủ sự ủng hộ và hỗ trợ của các nước vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông - đang là một mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á.

Ngoài ra, APSC còn là cơ sở quan trọng để các nước thành viên nêu lên lập trường, tiếng nói chung, thống nhất trong giải quyết các xung đột về chính trị - an ninh và các thách thức an ninh phi truyền thống, như chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu... Điều này cũng góp phần tích cực đẩy lùi các nguy cơ, thách thức đe dọa tới an ninh quốc gia Việt Nam. Hơn thế, các hình thức hoạt động hợp tác cụ thể trên lĩnh vực chính trị - an ninh của ASEAN (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN - ADMM; Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN - ALAWMM; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia - AMMTC,...) cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam chủ động triển khai, mở rộng phạm vi các hoạt động nghiệp vụ của mình từ xa. 

Bên cạnh những cơ hội hết sức thuận lợi đã mang lại, quá trình Việt Nam tham gia các hoạt động hợp tác chính trị - an ninh ASEAN cũng sẽ đưa đến nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia của đất nước. Trong đó, nổi lên là một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, về bản chất APSC không phải là một khối quân sự, mục tiêu không nhằm hình thành một khối quân sự hay liên minh quân sự và không có chính sách đối ngoại chung. Mặc dù điều này là phù hợp với các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc và xu hướng phi quân sự các tổ chức quốc tế, nhưng ngược lại, các nước thành viên sẽ có quyền tự do theo đuổi chính sách đối ngoại lẫn bố trí phòng thủ riêng. Do đó, có thể khiến nội bộ ASEAN bị phân hóa, chia rẽ và không tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề quan trọng, nhất là quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng, đối ngoại... với các đối tác bên ngoài. Đặc biệt hiện nay, các nước lớn đang không ngừng tăng cường sự hiện diện, tranh giành lợi ích, ảnh hưởng chiến lược của mình ở khu vực Đông Nam Á. 

Thứ hai, tình hình chính trị - an ninh khu vực ASEAN ngày càng có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông diễn ra hết sức căng thẳng. Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có những hoạt động lôi kéo, tranh thủ sự ủng hộ của các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan - những nước không có lợi ích hoặc có lợi ích không trực tiếp ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, buộc Việt Nam phải có những sự điều chỉnh chiến lược ngoại giao, quân sự linh hoạt, khéo léo và mềm mỏng, nếu không dễ rơi vào tình trạng bị cô lập hoặc đối đầu trực tiếp với các nước lớn trên thế giới. 

Thứ ba, xuất phát từ những sự khác biệt về thể chế chính trị, pháp luật, tôn giáo, sắc tộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục,... đặc biệt là những quy định pháp luật trong lĩnh vực an ninh - chính trị, nhất là bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đã dẫn đến một thực trạng là việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động và các hoạt động hợp tác khác của các nước ASEAN mặc dù đã đạt được những tiến triển tích cực trên các lĩnh vực hợp tác chính trị, xây dựng và chia sẻ chuẩn mực ứng xử, ngăn ngừa xung đột; tuy nhiên, mức độ hợp tác về chính trị - an ninh của các nước thành viên đến nay chưa thực sự có chiều sâu; sự đoàn kết, thống nhất cũng như vai trò của APSC ở khu vực vẫn còn gặp nhiều thách thức. 

Thứ tư, các hoạt động hợp tác của APSC đi vào chiều sâu cũng sẽ buộc Việt Nam phải đối mặt và xử lý đối với nhiều vấn đề phức tạp hơn, như vấn đề tập trận chung, hoạt động triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình gần biên giới lãnh thổ, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, thực trạng đi lại tự do của công dân các nước thành viên ASEAN... Các thế lực thù địch với Việt Nam có thể thông qua các hoạt động hợp tác này để triển khai các lực lượng quân sự xung quanh lãnh thổ Việt Nam, phục vụ cho âm mưu, ý đồ chiến lược, lâu dài của chúng. Vì vậy, nếu không xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc, cũng như việc phát hiện và xử lý không kịp thời thì các vấn đề trên có thể trở thành những nhân tố đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của nước ta. 

Cuối cùng, một vấn đề hết sức nhạy cảm nữa đó chính là nhận thức và cách tiếp cận đối với các vấn đề “dân chủ, nhân quyền, tự do sắc tộc, tôn giáo” giữa các nước thành viên trong ASEAN cũng như giữa ASEAN với đối tác bên ngoài vẫn còn có nhiều điểm khác biệt nhất định. Đặc biệt hiện nay, nhiều quốc gia thành viên và các đối tác đang đẩy mạnh phát triển vấn đề này theo hệ giá trị của Mỹ và phương Tây, trong khi số còn lại có lập trường, quan điểm trung lập. Vì vậy, có thể tạo ra những bất đồng trong quá trình thảo luận, thống nhất những chuẩn mực dân chủ, nhân quyền trong nội bộ ASEAN. Điều này có thể trở thành cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, qua đó can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. 

Bảo đảm vai trò tích cực của Việt Nam trong APSC đồng thời chủ động đối phó với những thách thức về an ninh quốc gia

Trong khoảng từ 5 - 10 năm tới, hợp tác chính trị - an ninh ASEAN tiếp tục phát triển ở mức độ tiệm tiến, chưa thể đi vào chiều sâu và thực chất do tác động của nhiều nhân tố, cả trong và ngoài ASEAN. Cộng đồng ASEAN nói chung, Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN nói riêng tiếp tục tồn tại sự “thống nhất trong đa dạng” với mức độ hợp tác được nâng cao hơn (3). 

Vì vậy, trong thời gian tới để tiếp tục bảo đảm vai trò của Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong APSC cũng như chủ động đối phó với những thách thức về an ninh quốc gia nhìn từ góc độ quan hệ chính trị - an ninh ASEAN, cần làm tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về APSC và bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh Việt Nam gia nhập APSC.

Trong thời gian tới, song song với việc đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, đặc biệt là những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp tới APSC, như Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013, của Bộ Chính trị, về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13-5-2013, của Chính phủ, về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, của Bộ Chính trị, về hội nhập quốc tế. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; quyền lợi và trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp ấy cũng như về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng APSC xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.

Cần thường xuyên đổi mới cả hình thức lẫn nội dung thông tin tuyên truyền, trong đó cần sử dụng linh hoạt, kết hợp các hình thức tuyên truyền, như biên soạn, xuất bản, phổ biến các tài liệu về APSC và sự tham gia của Việt Nam đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt, cần chú ý khai thác thế mạnh của các loại hình phương tiện truyền thông đại chúng để công tác thông tin tuyên truyền có thể hướng tới quảng đại quần chúng.

Hai là, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong tham gia hợp tác chính trị - an ninh ASEAN.

Thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình Việt Nam tham gia các hoạt động của Cộng đồng ASEAN nói chung, quan hệ hợp tác trên lĩnh vực chính trị - an ninh ASEAN nói riêng. Trong đó, trọng tâm vẫn là nâng cao chất lượng phối hợp liên ngành giữa 4 cơ quan Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và Tư pháp. 

Đồng thời, sớm thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo hợp tác chính trị - an ninh ở các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm cho công tác phối hợp được liên tục và thông suốt. Ban Chỉ đạo hợp tác chính trị - an ninh có nhiệm vụ chính là tư vấn, tham mưu và báo cáo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cập nhật các nội dung liên quan đến hợp tác chính trị - an ninh (các cam kết, các lộ trình thực hiện, các cơ hội, thách thức,...) vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án hợp tác cụ thể. Công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo cấp bộ, ngành và ở các địa phương được thực hiện thông qua các cuộc họp và báo cáo. 

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác phối hợp, chỉ ra những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới. 

Ba là, không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong nước, bảo đảm hài hòa với pháp luật ASEAN cũng như các cam kết của Việt Nam với APSC. 

Việc thực hiện các cam kết đối với ASEAN trên lĩnh vực chính trị - an ninh đúng thời hạn hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc hài hòa pháp luật ASEAN mà trước hết là hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong nước. Trước thực trạng mức độ liên kết ASEAN ngày càng gia tăng, yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi hoặc ban hành mới nhiều văn bản pháp quy, chính sách và quy định cả ở tầm vĩ mô và vi mô là một vấn đề hết sức câp thiết và khách quan. 

Trước hết, cần chú ý định hướng quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về hội nhập quốc tế dựa trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiến hành rà soát, đánh giá tổng quan về tính tương thích của hệ thống chính sách, pháp luật Việt Nam hiện nay với các quy định, cam kết của APSC, tìm ra những hạn chế để kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Đồng thời, đẩy mạnh việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế song phương, đa phương về tương trợ tư pháp và giải quyết xung đột chính trị - an ninh bằng biện pháp hòa bình. Ta cũng cần nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý để có thể triển khai nhanh chóng các lực lượng của Việt Nam tham gia các hoạt động chung của ASEAN.

Bốn là, quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng các nguồn lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quan hệ hợp tác chính trị - an ninh ASEAN trong giai đoạn phát triển mới. 

Các nguồn lực là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nâng cao chất lượng các nguồn lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực để nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao khi tham gia các quan hệ chính trị - an ninh ASEAN, chúng ta cần phải quan tâm đầu tư rất nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn lực tài chính. 

Đầu tiên, cần có kế hoạch đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo một tầm nhìn chiến lược tổng thể và dài hạn, nhưng đồng thời, trong mỗi giai đoạn nhất định, căn cứ vào bối cảnh tình hình và yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước để có những định hướng cụ thể, phù hợp. 

Năm là, tranh thủ tối đa các cơ chế hợp tác của APSC và giữa APSC với các đối tác bên ngoài vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước. 

Các cơ chế hợp tác của APSC là điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia sâu vào các hoạt động trên lĩnh vực chính trị - an ninh ở khu vực Đông Nam Á cũng như các hoạt động hợp tác với các đối tác ngoài ASEAN, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước. 

Thời gian tới, Việt Nam cần chủ động nghiên cứu, làm rõ những cơ hội và thách thức đối với an ninh quốc gia từ các cơ chế hợp tác của APSC cũng như giữa APSC với các đối tác bên ngoài. Đồng thời, cần tích cực nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến nhằm thúc đẩy lĩnh vực hợp tác chính trị - an ninh ASEAN, trên cơ sở duy trì lợi ích an ninh và phát triển lâu dài của mỗi quốc gia thành viên. Cũng cần chủ động đăng cai tổ chức các hội nghị, diễn dàn khu vực và quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh ASEAN. 

Ngoài ra, phải thúc đẩy, đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông ra các diễn đàn hợp tác chính trị - an ninh ở khu vực, nhất là việc kêu gọi các quốc gia liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); thúc đẩy quá trình đạt được sự đồng thuận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) cũng như tích cực kêu gọi các bên tự kiềm chế và không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp tình hình hoặc gia tăng căng thẳng; đề cao, phát huy vai trò của ASEAN trong việc xử lý vấn đề này. 

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh đi đôi với tăng cường hợp tác về kinh tế và văn hóa - xã hội. 

Kết hợp giữa bảo đảm chính trị - an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội không chỉ là vấn đề riêng của thời đại ngày nay, không chỉ là vấn đề có tính quy luật của Việt Nam, mà là vấn đề có tính quy luật chung cho mọi xã hội, mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng như hiện nay, bảo đảm chính trị - an ninh không chỉ dừng lại ở mục đích chống lại những nguy cơ, thách thức truyền thống mà còn nhằm đối phó với các mối đe dọa phi truyền thống, như chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, vấn đề “cách mạng màu, cách mạng đường phố, dân chủ, nhân quyền”, vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu,... Vì vậy, đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực chính trị - an ninh đi đôi với hợp tác về kinh tế, văn hóa - xã hội là một yêu cầu cấp thiết, khách quan đặt ra cho đất nước.

Trước hết cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước trong đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh đi đôi với hợp tác về kinh tế, văn hóa - xã hội. Tiến hành bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là cán bộ chuyên trách quản lý nhà nước. Đồng thời, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh đi đôi với hợp tác về kinh tế, văn hóa, xã hội mà trước hết là Cương lĩnh xây dựng dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung và phát triển năm 2011) và Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10-4-2013, của Bộ Chính trị, về Hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng các chiến lược, kế hoạch, hoạch định kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh với hợp tác về kinh tế, văn hóa - xã hội trong từng giai đoạn, ở từng khu vực, địa bàn, phù hợp với tư duy mới về đối tác đối tượng, và mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới./.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Phạm Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trưởng đoàn quan chức cấp cao Việt Nam tại ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN - nhân tố đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2016. 

(3) Bộ Ngoại giao, Báo cáo về Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và sự tham gia của Việt Nam - Báo cáo tại Phiên giải trình về Cộng đồng ASEAN tại Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ngày 18-8-2015

ThS. Mai Xuân Ba, Nguyễn Ngọc LongHọc viện An ninh nhân dân

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.