CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC

STT

Tên đơn vị

Nội dung hợp tác

Sản phẩm

1

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Tp.HCM

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

 

 

 

 

2

Học viện cán bộ Tp.HCM

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

 

 

 

 

3

Trung tâm Lý luận Chính trị, ĐHQG Tp.HCM

Đề tài khoa học

Toạ đàm, hội thảo khoa học

Báo cáo khoa học

Toạ đàm, hội thảo khoa học

 

 

 

 

4

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế - Trường Đại học KHXH&NV Tp. HCM

 

Tổ chức toạ đàm, hội thảo khoa học

Toạ đàm, hội thảo khoa học các cấp

 

 

 

 

5

Văn phòng Đại diện Viện Konrad Adenauer (KAS) tại Hà Nội

Thực hiện các chuỗi hoạt động của Dự án phát triển năng lực và kết nối chính quyền địa phương
 

Các hội thảo, chương trình tập huấn tại các tỉnh vùng Nam Bộ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.