[Bài tạp chí] - Nâng cao vai trò của cộng đồng văn hóa địa phương trong công tác bảo tổn, phát huy vai trò của văn hóa biển đảo ở Nam Bộ

Trung tâm CSS giới thiệu bài viết: "Nâng cao vai trò của cộng đồng văn hóa địa phương trong công tác bảo tổn, phát huy sáng tạo văn hóa biển đảo ở Nam Bộ" (ThS. Nguyễn Thế Trung) in trong sách "Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu", Nxb. ĐHQG_HCM, 2015.

Toàn văn bài viết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.