CSS tham gia hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”

Ngày 12/12/2016, CSS tham gia các hoạt động của hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước” do trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu từ các học viện, viện trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước với hơn 80 bài tham luận được đăng trong Kỷ yếu hội thảo.


Hội thảo tập trung các ba nội dung chính, gồm: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh – Di sản thời đại, các nhà khoa học đã phân tích, làm rõ bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh với những nguyên lý lý luận đã và đang chỉ đường cho cách mạng để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công. Đồng thời, khẳng định sự đúng đắn, sức sống mãnh liệt, cần tập trung phân tích, làm rõ  sự cần thiết phải bổ sung, phát triển và vận dụng khách quan, sáng tạo tư tưởng làm rõ sự cần thiết phải bổ sung, phát triển và vận dụng khách quan, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn Việt Nam hiện nay; (2) Làm rõ quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước trên lĩnh vực chính trị, an ninh, ngoại giao, quốc phòng...; (3) Làm rõ quá trình, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội.

 

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo có nội dung phong phú, cung cấp nhiều thông tin khoa học mới và gợi mở những ý kiến đóng góp có giá trị, thể hiện sự tâm huyết của các tác giả đối với chủ đề Hội thảo. Hội thảo đã tạo được không khí trao đổi học thuật giữa nhà khoa học và người tham gia. Nhiều vấn đề về nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… đã được tranh luận giữa những nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Hội thảo cũng là nơi để các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, từ đó hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa lịch sử và sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong  thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:


PGS.TS. Doãn Thị Chín - Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, trình bày tham luận tại Hội thảo

  


ThS. Phùng Ngọc Tiến - Giảng viên Trường đại học Đồng Tháp, trình bày tham luận tại hội thảo TS. Đặng Thị Mỹ Phượng - Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM trình bày tham luận tại Hội thảo


TS. Huỳnh Thị Liêm - Nguyên Trưởng khoa Lịch sử, trường Đại học Thủ Dầu Một, phát biểu ý kiến tại hội thảoToàn cảnh phiên chung hội thảo

Đại biểu tham gia hội thảo chụp hình lưu niệm.

Tin, Ảnh: CSS

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.