Thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Bẫy thu nhập trung bình - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam"

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) và Trung tâm Nghiên cứu Chính sách & Chiến lược quốc gia (CSS), trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM phối hợp tổ chức hội thảo cấp quốc tế "Bẫy thu nhập trung bình - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam" vào từ 17/03 đến 18/03/2016. Thông tin chi tiết về hội thảo như sau:

I. Mục đích              

 Ba mươi năm đất nước “Đổi Mới” - từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng. Đơn cử như tốc độ tăng trưởng GDP tăng trung bình 8% năm trong giai đoạn 1997-2007. Tuy nhiên, từ năm 2008, sau khi Việt Nam gia nhập các quốc gia có mức thu nhập thấp thì tăng trưởng đang chậm hơn, năng suất cải thiện chậm, chuyển dịch cơ cấu còn mang tính hình thức; chênh lệch giàu nghèo tăng, bong bóng chứng khoán và bất động sản v.v. Đây là những dấu hiệu cho thấy Việt Nam (giống như nhiều trường hợp các quốc gia trên thế giới đi trước) đang rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. 

 Năm 2015 – năm cuối cùng trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 và cũng là năm bản lề trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5%, tạo đà thuận lợi cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam. 


Nhằm (1) đánh giá những thành tựu của 30 năm Đổi Mới, những thách thức trong công cuộc xây dựng đất nước, vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cũng như (2) nhận diện để tìm ra giải pháp thoát “bẫy thu nhập trung bình” ở Việt Nam; tổng hợp ý kiến và đưa ra những khuyến nghị từ những nhà nghiên cứu vào (3) việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế Việt Nam bền vững, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Bẫy thu nhập trung bình -  Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”;

 II. Nội dung chính của hội thảo 

 Hội thảo sẽ tập trung vào 3 nội dung chính 

- Bẫy thu nhập trung bình kinh nghiệm và bài học quốc tế: (i) Lý thuyết về bẫy thu nhập trung bình; (ii) Bẫy thu nhập trung bình từ các trường hợp các nước trên thế giới và tại các nước châu Á; 

 - Bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam (i) Thực trạng bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam thông qua các cách tiếp cận và chỉ số; (ii) Thảo luận về các kết quả nghiên cứu và nhận định và bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam; (iii) Chính sách công nghiệp của Việt Nam; 

- Tránh bẫy thu nhập trung bình và những bài học cho Việt Nam: (i) Những bài học của các quốc gia châu Á tương đồng đến Việt Nam; Vai trò của các hiệp định thương mại Tự Do (FTA) đến (ii) chính sách công nghiệp hóa và (iii) khả năng thoát bẫy trung bình tại Việt Nam.     

 III. Thời gian, địa điểm hội thảo 

- Thời gian: 01 ngày và 01 buổi sáng (17 và 18 tháng 3 năm 2016). 

- Địa điểm: + Trường Đại học KHXH&NV, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM (ngày 17/03/2016) + Khách sạn Majestic, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM (sáng ngày 18/03/2016).   

 IV. Hình thức bài viết và thời gian nhận bài             

4.1 Bài viết bằng tiếng Việt (10-15 trang) được chế bản trên giấy A4, Font chữ: Times News Roman, Code chữ: 13, bao gồm những nội dung sau: Tóm tắt (Abstract) - Từ khóa (Keywords) - Toàn văn bài viết - Tài liệu tham khảo (trích dẫn theo APA) [1].   

4.2 Thời gian nhận bài: trước ngày 01/03/2016   

4.3 Địa chỉ nộp bài -   Email: paperscis01@gmail.com - Liên lạc: Nguyễn Thị Thu Hà: 0979.925.380 - Website: http://scis.hcmussh.edu.vn   hoặc   http://css.hcmussh.edu.vn 

 Ghi chú:

Những bài viết đạt chất lượng và đúng quy cách sẽ được chọn để in kỷ yếu hội thảo.  Những bài viết không đủ chất lượng sẽ được thông báo với tác giả.  

Cuối bài viết tác giả ghi rõ Họ và tên, cơ quan công tác, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, số tài khoản ngân hàng, mã số thuế để Ban Tổ chức liên hệ với các tác giả.


Thông tin hội thảo: MIT conference.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.