[Bài tạp chí] – Tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm CSS giới thiệu bài viết "Tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Khánh Hòa" (ThS. Nguyễn  Thế Trung) đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa biển đảo Khánh Hòa" năm 2012​

Nội dung toàn văn bài viết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.