Hội thảo, tọa đàm khoa học

Hội thảo, toạ đàm khoa học

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm NCCL&CSQG đã phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các Hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học có uy tín và chất lượng. Cụ thể như sau: 

STT

Tên hội thảo, toạ đàm

Đơn vị tổ chức

Thời gian tổ chức

1

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

TTNCCL&CSQG phối hợp với Phòng QLKH-DA

Tháng 1/2014

2

Tọa đàm khoa học“Mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

TTNCCL&CSQG

Tháng 6/2014

3

Tọa đàm khoa học “Đối sách của Việt Nam ở Biển Đông – những vấn đề pháp lý và hành động

TTNCCL&CSQG

Tháng 7/2014

4

Tọa đàm khoa học “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu quản lý phát triển xã hội ở Tp.HCM trong điều kiện đổi mới chính quyền đô thị

TTNCCL&CSQG

Tháng 10/2014

5

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long

TTNCCL&CSQG

Tháng 1/2015

6

Hội thảo khoa học quốc tế: “Bẫy thu nhập trung bình - Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

Tháng 03/2016

7

Chương trình tập huấn chủ đề “Kết nối Asean và đường xuyên Á” tổ chức tại Tây Ninh

TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

Tháng 04/2016.

8

Tọa đàm khoa học “Hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và giải pháp”

TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

Tháng 05/2016.

9

Tọa đàm khoa học: “Sinh kế bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long: mô hình từ lúa sang tôm”

TTNCCL&CSQG phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Biển Đảo

Tháng 06/2016.

10

Hội thảo khoa học: “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới” tại Bến Tre

TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

Tháng 06/2016.

11

Tọa đàm khoa học: “Cập nhật tình hình biển Đông 2016”

TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

Tháng 7/2016.

  Tổng kết đến tháng 9/2016.

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.