Tổ chức - Nhân sự

           I. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và chính sách quốc gia gồm :

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

 

- Công đoàn các Trung tâm


2. Chính quyền :


- Giám đốc: Phụ trách điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm 

-  Phó Giám đốc: Phụ trách công tác tổ chức, quản lý nhân sự, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học

- Nghiên cứu viên: Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học (thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, viết bài tham dự hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học trong và ngoài đơn vị

- Chuyên viên: Phụ trách công tác hành chính, hỗ trợ hoạt động khoa học


II. Nhân sự


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

 

1

   

GS.TS Võ Văn Sen

 

Giám đốc

- Quản lý chung, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của của Trung tâm NCCL&CSQG, chịu trách nhiệm trước Nhà trường và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của của trung tâm.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khoa học dài hạn và hàng năm của Trung tâm NCCL&CSQG. Xây dựng kế hoạch phát triển của trung tâm; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của trung tâm;

-Duy trì tổ chức, kỷ luật công tác; quản lý và đánh giá cán bộ, công chức của trung tâm; Chịu trách nhiệm quản lý kinh phí được giao;

- Đại diện cho Trung tâm trong các quan hệ với các đơn vị thuộc Trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Trung tâm khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức và hoạt động của Trung tâm;

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với các lĩnh vực thuộc chuyên môn, tổ chức và chủ trì các cuộc toạ đàm, hội thảo của trường, trung tâm.

 

senvv@hcmussh.edu.vn

 

2

 

TS. Lưu Văn Quyết

 

Phó Giám đốc

-Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao;

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của trung tâm.
- Quản lý công tác cán bộ; phân công công tác kiểm tra, đánh giá nhân viên;

-Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với các lĩnh vực thuộc chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức và các cuộc toạ đàm, hội thảo của trường, trung tâm.

luuquyetvn@gmail.com 

 

 

3

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thư ký

- Phụ trách công tác hành chính, lễ tân

-Quản lý tài sản của Trung tâm thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản được phân công quản lý.

-Tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo do Trung tâm chủ trì, và theo kế hoạch chỉ đạo của nhà trường.

 

thuhacss@hcmussh.edu.vn

 4  CN. Võ Phúc Toàn Chuyên viên

- Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án.

- Phụ trách hoạt động website.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học

 phuctoan157@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.