• Hội thảo, tọa đàm khoa học

  Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm NCCL&CSQG đã phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các Hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học có uy tín và chất lượng. Cụ thể như sau: 

  STT

  Tên hội thảo, toạ đàm

  Đơn vị tổ chức

  Thời gian tổ chức

  1

  Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  TTNCCL&CSQG phối hợp với Phòng QLKH-DA

  Tháng 1/2014

  2

  Tọa đàm khoa học“Mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 6/2014

  3

  Tọa đàm khoa học “Đối sách của Việt Nam ở Biển Đông – những vấn đề pháp lý và hành động

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 7/2014

  4

  Tọa đàm khoa học “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu quản lý phát triển xã hội ở Tp.HCM trong điều kiện đổi mới chính quyền đô thị

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 10/2014

  5

  Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 1/2015

  6

  Hội thảo khoa học quốc tế: “Bẫy thu nhập trung bình - Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 03/2016

  7

  Chương trình tập huấn chủ đề “Kết nối Asean và đường xuyên Á” tổ chức tại Tây Ninh

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 04/2016.

  8

  Tọa đàm khoa học “Hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và giải pháp”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 05/2016.

  9

  Tọa đàm khoa học: “Sinh kế bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long: mô hình từ lúa sang tôm”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Biển Đảo

  Tháng 06/2016.

  10

  Hội thảo khoa học: “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới” tại Bến Tre

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 06/2016.

  11

  Tọa đàm khoa học: “Cập nhật tình hình biển Đông 2016”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 7/2016.

    Tổng kết đến tháng 9/2016.