• Hội thảo, tọa đàm khoa học

  Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm NCCL&CSQG đã phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các Hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học có uy tín và chất lượng. Cụ thể như sau: 

  STT

  Tên hội thảo, toạ đàm

  Đơn vị tổ chức

  Thời gian tổ chức

  1

  Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  TTNCCL&CSQG phối hợp với Phòng QLKH-DA

  Tháng 1/2014

  2

  Tọa đàm khoa học“Mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 6/2014

  3

  Tọa đàm khoa học “Đối sách của Việt Nam ở Biển Đông – những vấn đề pháp lý và hành động

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 7/2014

  4

  Tọa đàm khoa học “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu quản lý phát triển xã hội ở Tp.HCM trong điều kiện đổi mới chính quyền đô thị

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 10/2014

  5

  Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long

  TTNCCL&CSQG

  Tháng 1/2015

  6

  Hội thảo khoa học quốc tế:“Bẫy thu nhập trung bình - Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 03/2016

  7

  Chương trình tập huấn chủ đề“Kết nối Asean và đường xuyên Á” tổ chức tại Tây Ninh

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 04/2016.

  8

  Tọa đàm khoa học“Hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và giải pháp”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 05/2016.

  9

  Tọa đàm khoa học:“Sinh kế bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long: mô hình từ lúa sang tôm”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Biển Đảo

  Tháng 06/2016.

  10

  Hội thảo khoa học:“Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới”tại Bến Tre

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 06/2016.

  11

  Tọa đàm khoa học: “Cập nhật tình hình biển Đông 2016”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 7/2016.

  12

  Tọađàm khoa học“Hai tháng sau Phán quyết của Tòa Trọng tài: thảo luận một số vấn đề chính sách”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 9/2016

    13

  Workshop“Mô hình thành phố thông minh và thành phố xã hội – trao đổi vấn đề phát triển đô thị giữa Đức và Việt Nam”

  TNCCL&CSQG phối hợp cùngTrung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Viện FES

  Tháng 7/2016

  14

  Tọa đàm khoa học“Cạnh tranh địa chính trị khu vực Đông Nam Á giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùng TTNCQT (SCIS)

  Tháng 11/2016

  15

  Hội thảo khoa học
  “Chính quyền điện tử và quản trị địa phương tại TP. Hồ Chí Minh”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùngTrung tâm Nghiên cứu quốc tế; UBND Quận 12 vàVăn phòng Đại diệnViệnKonrad Adenauer (KAS)

  Tháng 1/2017

  16

  Hội thảo khoa học“Từ Chính quyền điện tử đến quản trị thông minh: Lộ trình cho tỉnh Tây Ninh”

  TTNCCL&CSQG phối hợp cùngTrung tâm Nghiên cứu quốc Tây Ninh  và Viện KAS

  Tháng 4/2017

   

    Tổng kết đến tháng 5/2017.