• CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC

  STT

  Tên đơn vị

  Nội dung hợp tác

  Sản phẩm

  1

  Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Tp.HCM

  Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

  Báo cáo khoa học

   

   

   

   

  2

  Học viện cán bộ Tp.HCM

  Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

  Báo cáo khoa học

   

   

   

   

  3

  Trung tâm Lý luận Chính trị, ĐHQG Tp.HCM

  Đề tài khoa học

  Toạ đàm, hội thảo khoa học

  Báo cáo khoa học

  Toạ đàm, hội thảo khoa học

   

   

   

   

  4

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế - Trường Đại học KHXH&NV Tp. HCM

   

  Tổ chức toạ đàm, hội thảo khoa học

  Toạ đàm, hội thảo khoa học các cấp

   

   

   

   

  5

  Văn phòng Đại diện Viện Konrad Adenauer (KAS) tại Hà Nội

  Thực hiện các chuỗi hoạt động của Dự án phát triển năng lực và kết nối chính quyền địa phương
   

  Các hội thảo, chương trình tập huấn tại các tỉnh vùng Nam Bộ